גיפט קארד

אתה יכול כעת להציע ארוחות חופשה בישראל מקנדה מצרפת או ממדינות אחרות!

הראה את החיבה שלך
עם כרטיס מתנה

בנוסף לכך, עליכם לדעת יותר על כך.

עם קבלת הזמנת כרטיס המתנה שלך,

אנו נשלח למקבל דוא"ל

להודיע לו על המתנה שהרגע נתת לו.